Servizos Patrimoniais

Somos unha cooperativa adicada ó mundo da arqueoloxía e a restauración.Contamos cunha ampla experiencia e formación que nos permiten ofertar servizos moi variados e adaptados ás necesidades dos nosos clientes.

Qué facemos

Os membros de Árbore somos arqueólogos e contamos cunha dilatada experiencia profesional en diferentes eidos, tanto vencellados a proxectos de investigación como ó mundo da arqueoloxía de campo ou á divulgación e didáctica.

Novas

Benvidos a nosa web

Árbore somos unha cooperativa de arqueoloxía e servizos patrimoniais, que levamos un tempo de andaina e que hoxe queremos presentarvos a nosa páxina web. Moitos de vós seguramente nos coñezades das redes sociais (facebook, instagram, Twitter) e por aí imos seguir...

Benvidos a nosa web

Dende Arbore queremos darvos a benvida ó nosa nova web.

Qué facemos

Os membros de Árbore somo arqueólogos e contamos cunha dilatada experiencia profesional en diferentes eidos, tanto vencellados a proxectos de investigación como ó mundo da arqueoloxía de campo ou á divulgación e didáctica.

Servizos especializados

agsdix-null

Posta en valor e recuperación de xacementos

Compendio de traballos moi variados, e diversa intensidade, que poden permitir recuperar un xacemento ou ben patrimonial
para a súa visita e comprensión por parte da sociedade. Adaptamos o tipo de actuación ás necesidades do sitio concreto.
Ler máis
agsdix-null

Deseño de cartelería, folletos e roteiros

Un patrimonio cultural que non se explica e coñece está oculto.
Un bo deseño de material divulgativo ou roteiros explicativos contribúe activamente a dar visibilidade ós bens culturais dun lugar.
Ler máis
agsdix-null

Rexistro de arte rupestre

Diferentes técnicas clásicas e modernas, como a fotogrametría, permíntennos realizar unha documentación fiel e de calidade
dos motivos representados nos petróglifos, permitindo a factura dun calco que pode ser usado para a divulgación e mellor visibilización dos mesmos.
Ler máis
agsdix-null

Novas tecnoloxías

Modelado 3D, creación de entornos virtuais, deseño de Apps, etc. Pregúntanos e darémosche a solución que mellor se adapte ás túas necesidades.

Restauración

agsdix-null

Mapeado e diagnose de afeccións

A través dun modelado 3D do ben patrimonial realizamos mapeados e diagnoses das súas afeccións, de cara a coñecer os riscos que afectan ó ben, realizar un plan a medio-longo prazo para a súa conservación, e tamén calcular os custos precisos para desenvolver un plan de traballo.
agsdix-null

Restauración de elementos culturais

A fin destes traballos é recuperar e restaurar elementos do patrimonio cultural danados, ou que están en risco, de cara á súa conservación para as xeracións futuras.

Servizos arqueolóxicos

agsdix-null

Avaliación de impacto

Os estudos de avaliación de impacto son documentos técnicos de carácter interdisciplinar, que se realizan coa fin de estudar e minimizar os impactos
que a execución dun proxecto pode ter sobre o patrimonio, permitindo optimizar a toma de decisións e a viabilidade do proxecto, e axilizando tamén a súa execución posterior.
Ler máis

Prospección arqueolóxica

A prospección consiste nun recoñecemento superficial do terreo, previo a determinados traballos

(construcións lineais, plans xerais, parcelarias e outros) coa fin de localizar, delimitar, documentar e/ou avaliar a conservación de xacementos arqueolóxicos e outros elementos patrimoniais.
Ler máis
agsdix-null

Control e seguemento de obra

Consiste no acompañamento durante a fase de realización dos traballos de obra coa fin de evitar as posibles afeccións ó patrimonio
cultural, con especial atención durante as fases que implican remoción de terras.
Ler máis
agsdix-null

Gabias e sondaxes avaliativas

Este tipo de actuacións realízanse co obxectivo de recoñecer a potencialidade arqueolóxica dun terreo

así como a súa estratigrafía, de xeito previo a unha actuación de obra. A súa realización nunha fase temperá do proxecto permite combinar unha mínima afección patrimonial cunha mellor capacidade de decisión e adaptación do proxecto.
Ler máis

Escavación arqueolóxica

Unha escavación pode realizarse tanto por motivos de urxencia (no casos de obra) como por motivos de investigación e valorización
dun xacemento, permitindo obter a información estratigráfica e arqueolóxica precisa para documentar, interpretar e preservar os restos do pasado.
Ler máis

Contornos virtuais

Chan de Brito

As paisaxes de Berobreo

Benito Vilas Estévez

Arqueólogo

Elena Taboada Durán

Arqueóloga

Darío Peña Pascual

Arqueólogo

Árbore Arqueoloxía

Segue a nosa actualidade na rede

Consulta as nosas redes e coñécenos máis de preto: o noso traballo, proxectos nos que estamos involucrados, etc.

Contáctanos

info@arborearqueoloxia.com

Cimadevila, campolameiro (Pontevedra)

Oficina Cangas: Praza Eirado do Sinal 15, 2º. Viveiro de empresas de Cangas.

Oficinas itinerantes nas sedes de AJE Galicia

Coñece a nosa faciana divulgativa

Talleres didácticos, visitas guiadas, deseño de roteiros, produción de contidos, etc.

ÁRBORE ARQUEOLOXÍA ha sido beneficiario del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas, y gracias al que ha podido mejorar su gestión empresarial, a través de la implantación PÁGINA WEB, en modalidad cloud computing. Esta acción han tenido lugar durante la anualidad 2019-2020. Para ello, ha contado con el apoyo del Programa TICCámaras de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa”.

“UMA MANERA DE HACER EUROPA”