Accesibilidad

Árbore Arqueoloxía comprometeuse a facer accesible a súa páxina web de acordo co Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, de accesibilidade de sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

Esta declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://arborearqueoloxia.com/

 

SITUACIÓN DE CUMPRIMENTO

Esta web cumpre parcialmente co RD 1112/2018 polas excepcións e faltas de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

 

CONTIDO NON ACCESIBLE

Non se pode acceder ao contido recollido a continuación debido ao seguinte:

Incumprimento do RD 1112/2018

Podería haber contido non textual que se lle presente ao usuario sen unha alternativa textual que cumpra unha función equivalente. (Requisito número 9.1.1.1 da UNE-EN 301549:2022)

Podería haber información, estrutura ou relacións que non se puidesen determinar mediante programación ou que non estivesen dispoñibles no texto (Requisito número 9.1.3.1 da UNE-EN 301549:2022)

Pode haber cores que non se utilicen como único medio visual para transmitir información, indicar unha acción, provocar unha resposta ou distinguir un elemento visual. (Requisito número 9.1.4.1 da UNE-EN 301549:2022)

Podería haber textos que non cumpran o contraste mínimo esixido 4.5:1, con respecto ás cores adxacentes do fondo da sección web. (Requisito número 9.1.4.11 da UNE-EN 301549:2022)

Pode haber perdas de información en resolucións de pantalla pequenas (Requisito número 9.1.4.10 da UNE-EN 301549:2022)

Non pode haber máis dunha forma de localizar unha páxina web dentro dun conxunto de páxinas web (requisito número 9.2.4.5 da UNE-EN 301549:2022)

Podería haber indicadores de enfoque do teclado non visibles (Requisito número 9.2.4.7 da UNE-EN 301549:2022)

Pode haber algúns textos noutro idioma que non estean etiquetados correctamente. (Requisito número 9.3.1.2 da UNE-EN 301549:2022)

Podería existir no contido implementado mediante linguaxes de marcado elementos sen etiquetas completas de inicio e/ou fin, elementos con atributos duplicados ou sen identificador único (requisito número 9.4.1.1 da UNE-EN 301549:2022).

Pode haber nomes, roles, estados, propiedades e valores que non se poden determinar mediante programación (Requisito número 9.4.1.2 da UNE-EN 301549:2022)

 

Carga desproporcionada

Non se aplica.

 

O contido non entra no ámbito da lexislación aplicable

Podería haber ficheiros ofimáticos en PDF ou noutros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran totalmente todos os requisitos de accesibilidade. Aínda que se realizaron esforzos para garantir que a maioría deles cumpran.

 

ELABORACIÓN DESTA DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDADE

Esta declaración foi elaborada o 11 de xullo de 2023.

O método empregado para elaborar a declaración foi unha autoavaliación realizada pola propia entidade.

Última revisión da declaración: 11 de xullo de 2023.

 

OBSERVACIÓNS E INFORMACIÓN DE CONTACTO

Podes realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do RD 1112/2018) a través do seguinte enderezo de correo electrónico:

info@arborearqueoloxia.com

Por exemplo:

Informar de calquera posible incumprimento deste sitio web.
Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.
Facer calquera outra pregunta ou suxestión de mellora en relación á accesibilidade do sitio web.
Tamén podes presentar:

Reclamación relativa ao cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018
Solicitude de información accesible relacionada con:
Contidos que quedan excluídos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 segundo o establecido no artigo 3, apartado 4.
Contidos que están exentos do cumprimento dos requisitos de accesibilidade porque impón unha carga desproporcionada.
Na Solicitude de información accesible deberán especificarse claramente os feitos, motivos e solicitude que nos permitan comprobar que se trata dunha solicitude razoable e lexítima.

As queixas e reclamacións sobre información accesible realizaranse a través do seguinte enderezo de correo electrónico:

info@arborearqueoloxia.com.

 

CONTIDO OPCIONAL

Este sitio web está deseñado para unha visualización responsive para que se poida mostrar correctamente en dispositivos como tabletas electrónicas e dispositivos móbiles.

Así mesmo, está pensado para poder cambiar o tamaño do texto mediante os menús definidos para iso segundo o navegador utilizado.

Tamén se pode facer usando os seguintes atallos de teclado, premendo as dúas teclas ao mesmo tempo:

Ctrl +: aumentalo.
Ctrl –: diminúeo.
Ctrl 0: restaurar o tamaño orixinal.
Así mesmo, se un usuario non dispón de rato, poderá desprazarse polos distintos elementos da páxina que visita mediante o teclado, mediante a tecla tabulador.